NyhederNyhederNyheder

Ny havnefoged

Kenneth Friis, havnefoged.
Tlf. 40 16 75 54

Ny assistent

Hasse Frederiksen
Tlf. 24 20 55 54

Store Havnerengøring onsdag d. 9. maj

Onsdag d. 9. maj kl. 17 går vi en runde på havnen og samler affald, der er drevet op på land i vinterens løb, så havnen fremstår pæn og ren til vores mange gæstesejlere, men også til os selv naturligvis. I år er det Skudehavnen, der inviterer, og vi håber, at rigtig mange frivillige vil møde op ved fælleshuset og få en havfaldspose, - så er den sag hurtigt klaret. Bagefter er der øl og pølser foran fælleshuset

Havnens Dag lørdag d. 9. juni

Kom til Havnens Dag lørdag 9. juni 2018 

Vores foreninger på og ved havnen, biblioteket og Nationalpark Mols Bjerge sikrer oplevelser for alle.

Programmet kan ses på www.vildmedvand.dk

Skt Hans Aften lørdag d. 23. juni

Lørdag d. 23. juni er der Skt Hans bål på pladsen bag materielhytterne. Igen i år afholder vi Skt Hans aften i børnehøjde med snobrød til børnene. Grillen vil være tændt kl. 19, og det store bål tændes kl. 20. På denne aften vil vi også indvie vores nye Havbad, der ligger i forlængelse af bro 8.

Søsætning og optagning af både

Søsætning af både
Kranen kører tirsdage og onsdag indtil 1. juni 2018, som er sidste dag for søsætning af både. Herefter kører havnens kran ikke igen før til efteråret.
Tidsbestilling hos havnefogeden.

Husk at have dit stativ/vogn klar (luft i hjulene med videre). Havnens personale har ret til at afvise at sætte en båd i et stativ/vogn som de vurdere i uforsvarlig stand.

HUSK
Alle bådvogne, stativer, joller, master og andet som henligger på Skudehavnens område, skal være mærket med plads nr., hvis ikke vil de blive fjernet!

Nye stativer
Alle bådeejere med faste stativer skal skifte til nyt mobilstativ senest efteråret 2019.
Stativer kan lejes på havnen - kontakt havnefogeden for flere oplysninger.