BesejlingNavigationNavigation

Position 56° 11´47 N / 10° 40´01 E

Sandhagen på østlige side af indsejlingen til Ebeltoft Vig er markeret med 3 grønne Sbmærker – V – NV – N for grunden. Der sejles op til det nordligste Sbmærke (NV for hagen) hvorfra der styres 104 gr. rv. mod Sbmærket inderst i vigen (N for hagen).

Både med dybgang over 1,8 m fortsætter i pejling 104 gr. Rv. (samme som fyrlinien 2 røde overeet) til ca. 100 m fra fiskerihavnen, hvor der ændres kurs mod S for at komme til Skudehavnens indsejling. Denne rute sikrer min. 3 m vand.

Både med dybgang under 1,8 m kan fra det inderste Sbmærke (N for hagen) styre direkte mod Skudehavnens indsejling i pejling 112 gr. rv.

Skudehavnen er den sydligste havn, og havnen kan besejles dag og nat. I havnen ligger man ved hækpæle på de ledige pladser med grønt skilt. De største pladser findes i den N ende af havnen. Nokkerne på broerne er forbeholdt gæstesejlere og er markeret med grønt. Her fortøjes langskibs.